Modyfikowanie wpisu strony internetowej

 1. Odblokuj magazyn, wprowadzając hasło główne i dotykając Odblokuj.

  Jeśli Twoje urządzenie obsługuje Touch ID / Face ID, które jest włączone w ustawieniach aplikacji, do odblokowania magazynu możesz użyć tej opcji zamiast wprowadzenia hasła głównego.

 2. W oknie głównym aplikacji dotknij lub przesuń ekran w prawo.

  Po lewej stronie pojawi się pasek szybkiego dostępu.

  Na iPadzie w orientacji poziomej, pasek szybkiego dostępu zawsze jest wyświetlany w lewej części ekranu.

 3. Na pasku szybkiego dostępu, dotknij Sieć.
 4. W oknie Strony internetowe wybierz wpis, który chcesz zmodyfikować.
 5. Dotknij > Edytuj.

  Zostanie otwarte okno wpisu.

 6. W sekcji Konta stron internetowych zmień wcześniej dodane konto lub dodaj nowe konto.
 7. Dotknij Zapisz.
Przejdź do góry