Automatyczne uzupełnianie formularzy i logowanie się na stronach internetowych

Gdy odwiedzasz stronę internetową, Kaspersky Password Manager przeszukuje magazyn pod kątem kont zapisanych dla tej strony. W oparciu o wyniki wyszukiwania i bieżące ustawienia użytkownika, Kaspersky Password Manager może zalogować użytkownika, zaoferować wybór konta lub wyświetlić pytanie o utworzenie nowego konta:

Aby rozszerzenie przeglądarki działało, magazyn musi być odblokowany.

Kaspersky Password Manager zapisuje 5 ostatnio otwieranych stron internetowych z głównego okna aplikacji lub rozszerzenia Kaspersky Password Manager. Możesz wyświetlić historię przeglądania, dotykając Ostatnie na pasku szybkiego dostępu.

Otwieranie i automatyczne logowanie na stronie internetowej z poziomu okna Kaspersky Password Manager

Na urządzeniach z systemem iOS 10.x lub nowszym możesz użyć rozszerzenia przeglądarki, aby zalogować się na stronie internetowej przy użyciu wybranego konta.

Logowanie na stronie internetowej za pomocą rozszerzenia przeglądarki

Na urządzeniach z systemem iOS 12.0 możesz także automatycznie wypełniać pola loginów i haseł w Safari i w aplikacjach z poświadczeniami zapisanymi w Kaspersky Password Manager, używając funkcji Autouzupełniania haseł. Więcej informacji o funkcji Autouzupełnianie haseł można znaleźć w dokumentacji Apple.

Przejdź do góry