Tworzenie pakietów instalacyjnych aplikacji

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

W celu utworzenia pakietu instalacyjnego aplikacji:

 1. Z folderu Zdalna instalacja, znajdującego się w drzewie konsoli, wybierz podfolder Pakiety instalacyjne.
 2. Kliknij przycisk Utwórz pakiet instalacyjny, aby uruchomić Kreator tworzenia nowego pakietu.
 3. W oknie Wybierz typ pakietu instalacyjnego kliknij jeden z następujących przycisków:
  • Utwórz pakiet instalacyjny dla aplikacji Kaspersky Lab. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz utworzyć pakiet instalacyjny dla aplikacji Kaspersky Lab.
  • Utwórz pakiet instalacyjny dla określonego pliku wykonywalnego. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz utworzyć pakiet instalacyjny dla aplikacji innej firmy przy użyciu pliku wykonywalnego. Zazwyczaj plik wykonywalny to plik instalacyjny aplikacji.
   • Kopiuj całą zawartość folderu do pakietu instalacyjnego
   • Określ parametry instalacji
  • Wybierz aplikację z bazy danych Kaspersky Lab do utworzenia pakietu instalacyjnego. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz wybrać wymaganą aplikację innej firmy z bazy danych Kaspersky Lab do utworzenia pakietu instalacyjnego. Baza danych jest tworzona automatycznie, gdy uruchamiasz zadanie Pobierz aktualizacje do repozytorium Serwera administracyjnego; aplikacje są wyświetlane na liście.
  • Utwórz pakiet instalacyjny zawierający obraz systemu operacyjnego. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz utworzyć pakiet instalacyjny z obrazem systemu operacyjnego odpowiedniego urządzenia.

   Po zakończeniu pracy kreatora, zostaje utworzone zadanie Serwera administracyjnego o nazwie Utwórz pakiet instalacyjny na podstawie obrazu referencyjnego systemu operacyjnego urządzenia. Po zakończeniu wykonywania zadania tworzony jest pakiet instalacyjny, który może zostać użyty do zainstalowania obrazu systemu operacyjnego poprzez serwer PXE lub zadanie zdalnej instalacji.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora.

Po zakończeniu działania kreatora, zostanie utworzony pakiet instalacyjny, który może zostać użyty do zainstalowania aplikacji na urządzeniach klienckich. Możesz przejrzeć pakiet instalacyjny, wybierając Pakiety instalacyjne w drzewie konsoli.

Zobacz również:

Tworzenie pakietu instalacyjnego

Przejdź do góry