Kaspersky Security Center 11 Web Console

Ta sekcja opisuje Kaspersky Security Center 11 Web Console i Kaspersky Security Center 11.1 Web Console oraz działania, które możesz wykonać przy użyciu tych wersji aplikacji.

Następujące sekcje zawierają opisy funkcji stosowanych tylko do Kaspersky Security Center 11.1 Web Console:

W tej sekcji

Informacje o Kaspersky Security Center 11 Web Console

Wymagania sprzętowe i programowe konsoli Kaspersky Security Center 11 Web Console

Diagram zdalnej instalacji Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center i konsoli Kaspersky Security Center 11 Web Console

Scenariusz: Instalacja i wstępna konfiguracja Kaspersky Security Center 11 Web Console

Instalacja

Scenariusz: Aktualizowanie Kaspersky Security Center i zarządzanych aplikacji zabezpieczających

Logowanie do Kaspersky Security Center 11 Web Console i wylogowywanie

Samouczek Kaspersky Security Center 11 Web Console

Kreator wstępnej konfiguracji (Kaspersky Security Center 11 Web Console)

Konfiguracja Serwera administracyjnego

Kreator wdrażania ochrony

Zastępowanie aplikacji zabezpieczających firm trzecich

Aplikacje Kaspersky Lab: scentralizowana zdalna instalacja poprzez Kaspersky Security Center 11 Web Console

Aplikacje Kaspersky Lab: licencjonowanie i aktywacja

Konfigurowanie ochrony sieci

Aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky Lab

Wyszukiwanie i wykrywanie

Monitorowanie i raportowanie

Rejestrowanie aktywności Kaspersky Security Center 11 Web Console

Konfigurowanie dostępu do KATA / KEDR Web Console

Przejdź do góry