Eksportowanie profilu

W celu wyeksportowania profilu:

  1. Wyeksportuj profil w jeden z następujących sposobów:
    • Wybierając Wszystkie zadaniaEksportuj z menu kontekstowego profilu.
    • Klikając odnośnik Eksportuj profil do pliku znajdujący się w obszarze roboczym, w sekcji przeznaczonej do pracy z wybranym profilem.
  2. W otwartym oknie Zapisz jako określ nazwę i ścieżkę dostępu pliku profilu. Kliknij przycisk Zapisz.
Przejdź do góry