Ograniczenie korzystania z aplikacji

Zabronione jest używanie programu Kaspersky Secure Connection:

Firma Kaspersky Lab nie jest dostawcą usług VPN (Virtual Private Network - Wirtualna Sieć Prywatna). Jeśli dostęp do określonych stron internetowych lub usług jest ograniczony w regionie dostawcy usługi VPN, nie będziesz mógł uzyskać dostępu do tych stron internetowych i usług za pośrednictwem Kaspersky Secure Connection.

Przejdź do góry