POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY KASPERSKY LAB DOTYCZĄCA STRON INTERNETOWYCH

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do firmy AO Kaspersky Lab z siedzibą pod adresem 39A/3 Leningradskoe Shosse, Moskwa, 125212, Federacja Rosyjska, oraz do stron internetowych podmiotów stowarzyszonych firmy Kaspersky („Kaspersky”, „Kaspersky Lab”, „my” lub „nasza firma”), które odbierają dane i które zawierają łącza do niniejszej Polityki prywatności. Niniejsza polityka prywatności nie ma także zastosowania do usług i produktów firmy Kaspersky Lab, o ile nie zawierają one łączy do niniejszej Polityki prywatności. Polityka prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych firmy Kaspersky, na których nie jest wyświetlana niniejsza Polityka prywatności, które nie zawierają do niej łączy lub które są objęte oddzielną polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności nie ma także zastosowania do usług i produktów firmy Kaspersky Lab, o ile nie zawierają one łączy do niniejszej Polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania i prywatności danych osobowych użytkownika korzystającego z naszych stron internetowych. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa, dlatego przykładamy bardzo dużą wagę do kwestii prywatności i bezpieczeństwa danych. W związku z tym ochrona prywatności i poufności danych osobowych użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Ponieważ ta Polityka prywatności może być aktualizowana ze względu na możliwe zmiany wprowadzane w treści przepisów prawa oraz naszych procesów wewnętrznych, zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony internetowej.

Aby uzyskać dodatkowych informacje na temat Globalnej polityki prywatności firmy Kaspersky Lab kliknij tutaj.

Ostatnia aktualizacja: 01.12.2017 r.

1. Definicja danych osobowych

Pojęcie „dane osobowe” obejmuje wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, której tożsamość jest znana lub którą można ustalić. Informacje nie są uznawane za dane osobowe, jeśli nie jesteśmy w stanie (nie poświęcając w tym celu niewspółmiernej ilości czasu i wysiłku) powiązać ich w sposób bezpośredni z konkretnym użytkownikiem.

2. Typowe sposoby wykorzystywania danych osobowych użytkowników

Ogólna zasada

Zasadniczo użytkownik może odwiedzać większość sekcji naszej strony internetowej i zapoznawać się z ich treścią bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Dane statystyczne

W celu umożliwienia użytkownikom pobierania z naszych stron internetowych żądanych informacji nasze serwery przechowują określone zanonimizowane lub spseudonimizowane dane niezbędne do dostarczania usług i/lub do celów statystycznych lub bezpieczeństwa. W podanych okolicznościach gromadzone są ogólne informacje, tak jak nazwa domeny użytkownika lub typ używanej przez niego przeglądarki. Dane te nie umożliwiają nam ustalenia tożsamości użytkownika. Wspomniane zanonimizowane lub spseudonimizowane dane są usuwane natychmiast po zakończeniu ich przydatności do celów statystycznych.

Zawartość Premium

W celu zapewnienia użytkownikowi dostępu do różnorodnych elementów treści, takich jak oficjalna dokumentacja, filmy, specjalistyczne materiały marketingowe lub sekcje umożliwiające rejestrację na wydarzenia, a także w celu zapewnienia dodatkowych informacji na temat innych treści, prosimy użytkownika o podanie jako wymaganych danych jego adresu e-mail oraz imienia i nazwiska. Dane te są wykorzystywane przez regionalne biuro firmy Kaspersky odpowiedzialne za obsługę użytkowników w danej lokalizacji w celu dostarczenia użytkownikowi dodatkowych informacji na temat produktów i usług, które mogą go zainteresować. Użytkownik nie ma obowiązku subskrypcji i może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości, korzystając ze służącego do tego celu łącza znajdującego się w wiadomości e-mail. W przypadku jego użycia dane rejestracyjne użytkownika zostaną usunięte, a użytkownik utraci dostęp do zawartości Premium, będzie jednak mieć możliwość jego odzyskania w przypadku ponownego skorzystania z subskrypcji.

Bezpłatne wersje testowe

W celu umożliwienia użytkownikowi przetestowania naszych produktów prosimy go o podanie swojego adresu e-mail oraz imienia i nazwiska. Informacje te są wykorzystywane w celu wysłania kodu aktywacyjnego oraz przypomnienia o końcu okresu testowego. Maksymalnie 14 dni od daty zakończenia okresu testowego Użytkownik może otrzymać ostateczne przypomnienie oraz ofertę zakupu pełnej licencji. Rejestracja po okresie testowym jest dobrowolna; zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, korzystając z łącza służącego do rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w wiadomości e-mail. O ile użytkownik nie zdecyduje się zakupić pełnej licencji, w przypadku cofnięcia przez niego zgody jego dane zostaną natychmiast usunięte.

Biuletyny internetowe, bezpłatne aktualizacje produktów i oferty specjalne

Jeśli użytkownik wyrazi chęć otrzymywania dodatkowych informacji na temat produktów i usług, bezpłatnych aktualizacji produktów oraz ofert specjalnych, które mogą go zainteresować, i poda nam swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, wykorzystamy te dane, by dostarczyć mu wspomniane informacje, aktualizacje i oferty. Użytkownik nie ma obowiązku subskrypcji i może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości, korzystając ze służącego do tego celu łącza znajdującego się w każdej wiadomości e-mail. W przypadku skorzystania z tego łącza imię i nazwisko użytkownika oraz jego adres e-mail zostaną usunięte, a użytkownik nie będzie już otrzymywać tego rodzaju wiadomości e-mail, o ile ponownie się nie zarejestruje.

Formularze kontaktowe

W celu umożliwienia użytkownikowi skorzystania z formularza kontaktowego lub formularza pomocy prosimy go o podanie jego danych kontaktowych (pola oznaczone gwiazdką „*”), które zostaną przetworzone lub użyte wyłącznie w stopniu niezbędnym do skontaktowania się z użytkownikiem i dostarczenia mu żądanych informacji. Użytkownik może podać dodatkowe informacje (wpisując je w polach, które nie są oznaczone gwiazdką „*”); informacje te także zostaną przetworzone w sposób zgodny ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi ochrony danych. Dane te zostaną przekazane zespołom regionalnym firmy Kaspersky odpowiedzialnym za obsługę użytkowników w danej lokalizacji. Zespoły regionalne firmy Kaspersky wykorzystają wspomniane dane w celu skontaktowania się z użytkownikiem.

Funkcja czatu na żywo dostępna na stronie internetowej

W przypadku użycia przez użytkownika funkcji czatu na żywo dostępnej na stronie internetowej jego dane osobowe zostaną przez nas przetworzone wyłącznie w celu dostarczenia użytkownikowi usługi i zrealizowania odpowiednich zobowiązań, jakie na nas ciążą. W szczególności:

nasza firma przetworzy dane sesji czatu, takie jak adres IP użytkownika, data i godzina rozmów na czacie, a także dane dotyczące zawartości oraz przesłane pliki, w celu dostarczenia użytkownikowi usługi;

dodatkowo nasza firma przetworzy treść rozmów na czacie prowadzonych z członkami naszego zespołu pomocy (historia czatu), jak również wszelkie przesłane pliki, w celu kontroli i poprawy jakości naszych usług i/lub w celu lepszego zrozumienia zgłoszeń użytkowników w oparciu o poprzednie rozmowy na czacie;

nasza firma przetworzy adres e-mail użytkownika, jego kod aktywacyjny oraz numer licencji w celu umożliwienia przedstawicielowi działu obsługi klienta uzyskania wglądu w szczegółowe dane konta użytkownika i podjęcia odpowiednich kroków w celu obsługi zgłoszeń użytkownika oraz w celu przesłania użytkownikowi treści rozmów odbytych przez niego na czacie

Coroczne ankiety dotyczące zadowolenia klientów skierowane do użytkowników korzystających z usług pomocy technicznej

Firma Kaspersky Lab wykorzystuje coroczne ankiety skierowane do użytkowników korzystających z usług pomocy technicznej w celu poprawy jakości świadczonych przez nią usług. W celu przeprowadzenia corocznej ankiety dotyczącej zadowolenia klientów odbieramy następujące informacje:

adres e-mail użytkownika, który pozwala nam zidentyfikować go jako użytkownika w naszej bazie danych i powiązać jego opinie wyrażone w ankiecie z przypadkami kontaktu z naszym zespołem oraz historią zgłoszeń wysłanych do naszego zespołu pomocy technicznej;

ocena przyznana przez użytkownika naszemu zespołowi pomocy technicznej oraz sugestie, które zostaną wykorzystane w celu poprawy jakości usług świadczonych przez firmę Kaspersky Lab.

3. Sposób przetwarzania danych osobowych użytkowników na stronach specjalnych

My Kaspersky , Kaspersky Small Office Security Management Console, Kaspersky Business Hub, Anti-Theft Web Management, i Protect a Friend, określane łącznie mianem „Strony internetowe”

Rejestracja konta

Aby móc korzystać ze Stron internetowych i uzyskać dostęp do wszystkich ich funkcji, użytkownik musi utworzyć osobiste konto, co wymaga podania nam adresu e-mail (który będzie stanowił także nazwę użytkownika) oraz hasła. O ile użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie lub używanie tych danych w innych celach (na przykład w celu dostarczenia mu przydatnych informacji na temat produktów i usług firmy Kaspersky Lab za pośrednictwem poczty e-mail), informacje te zostaną przez nas przetworzone i użyte wyłącznie w celu dostarczenia użytkownikowi usług dostępnych w ramach Portalu.

Użytkownik może połączyć swoje konto z kontem w serwisie Facebook, co pozwoli mu na logowanie się do portalu My Kaspersky przy użyciu danych logowania do konta w serwisie Facebook.

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych w tym serwisie znajduje się na stronie Zasady dotyczące danych obowiązujące w serwisie Facebook.

Ustawienia konta i zakupy

Użytkownik może w dowolnym momencie przejrzeć, zaktualizować lub zmienić dane dotyczące konta, hasło oraz preferencje lub nawet usunąć swoje konto, korzystając z opcji „Ustawienia konta”. Dodatkowo użytkownik ma możliwość przejrzenia historii zakupów dokonanych u dostawcy naszego sklepu internetowego. Dane są usuwane najpóźniej po upływie 1 (jednego) miesiąca kalendarzowego od daty usunięcia konta. Dane zostaną usunięte w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.

W opcji Ustawienia konta możesz podpiąć swoją kartę płatniczą w celu łatwiejszego kupowania dodatkowych usług i produktów Kaspersky Lab. Jeśli aktywujesz tę opcję, dostawca naszego sklepu internetowego połączy dane Twojej karty płatniczej z Twoim kontem i zachowa je dla przyszłych zamówień. Firma Kaspersky Lab utworzy specjalny odnośnik do Twojego konta w sklepie internetowym i będzie składać zamówienia w Twoim imieniu za każdym razem, gdy dokonasz zakupu. Dostawca naszego sklepu internetowego poda nam także datę wygaśnięcia Twojej karty płatniczej oraz 4 ostatnie znaki numeru karty płatniczej. Jednakże nie będziemy mieli dostępu do innych danych dotyczących Twojej karty kredytowej, przechowywanych przez dostawcę sklepu internetowego. Powiązanie z Twoim kontem zostanie utworzone z użyciem kombinacji wewnętrznego ID użytkownika i hasła. Te dane uwierzytelniające nie dadzą nam dostępu do Twojej karty płatniczej ani innych danych osobowych przechowywanych przez dostawcę sklepu internetowego. Wewnętrzne ID użytkownika jest używane do uruchomienia realizacji Twoich zamówień, których dokonałeś w sklepie internetowym.

Urządzenia

Po zarejestrowaniu się będziesz mógł zarządzać wszystkimi swoimi urządzeniami, które chronisz przy użyciu produktów firmy Kaspersky Lab. Na przykład, możesz zabezpieczyć zagubione lub skradzione urządzenia, w łatwy sposób sprawdzić stan produktów Kaspersky Lab na każdym urządzeniu lub rozwiązać istniejące problemy. W tym celu należy podłączyć te urządzenia, korzystając z opcji „Urządzenia”. W takiej sytuacji konieczne jest powiązanie Twojego konta z podłączonymi urządzeniami. Zostanie to wykorzystane tylko w celu dostarczenia usług zarządzania funkcji „Urządzenia”, chyba że wyrazisz zgodę na użycie w innych celach.

Licencje

Możesz zarządzać wszystkimi swoimi licencjami dla produktów Kaspersky Lab przy użyciu opcji „Licencje”, dodając kod(y) aktywacyjny(e) dla każdego produktu i powiązując go z urządzeniem, na którym jest używany. Istnieje także możliwość wybrania opcji automatycznego przypominania o licencjach, które niedługo utracą ważność, lub użycia funkcji automatycznego odnawiania. Przypomnienia będą wysyłane na Twój adres e-mail tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Pomoc dla użytkowników produktów do użytku domowego i przeznaczonych dla małych przedsiębiorstw (świadczona za pośrednictwem My Kaspersky)

W przypadku przesłania przez użytkownika prośby o pomoc do naszego zespołu pomocy technicznej lub zespołu laboratorium antywirusowego za pośrednictwem usług pomocy konieczne jest podanie informacji niezbędnych nam do zapewnienia użytkownikowi pomocy, takich jak numer rejestracyjny lub numer licencji, adres e-mail oraz informacje dotyczące produktu, którego dotyczy problem, wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz natury napotkanego problemu. Ponadto w celu zapewnienia pomocy użytkownikowi przydatne lub nawet konieczne może być przesłanie nam plików, których dotyczy problem, przy użyciu funkcji „Prześlij”. Pliki te także mogą zawierać dane osobowe, takie jak nazwy plików, metadane lub treści powiązane z tożsamością osób. Decyzja o przesłaniu plików należy wyłącznie do użytkownika.

Dane statystyczne

Od osób odwiedzających naszą stronę internetową możemy gromadzić dane dotyczące nazw domen, adresy IP, nazwę dostawcy usług internetowych, rodzaje przeglądarek internetowych oraz inne informacje o środowisku klienta (np. model posiadanego urządzenia, system operacyjny, rozdzielczość ekranu itp.). Możemy gromadzić również informacje o tym z jakich aplikacji Kaspersky Lab korzystasz i w jaki sposób je użytkujesz, jaką stronę internetową odwiedziłeś tuż przed wizytą na naszej stronie, jakie strony naszej witryny odwiedziłeś, ile czasu na nich spędziłeś, jakich informacji poszukiwałeś na naszej stronie, datę i godzinę dostępu oraz inne dane statystyczne. Wykorzystujemy te dane do generowania statystyk odwiedzin witryn należących do Kaspersky Lab, aby udoskonalać zabezpieczenia oraz dostępność naszych witryn, a także usług. Tego rodzaju informacje nie są łączone z żadnymi informacjami osobistymi. Nie pytamy Cię o udostępnianie, czy też śledzenie lokalizacji bazującej na informacjach pochodzących z Twojego urządzenia.

Strona internetowa Kaspersky Motorsport

Strona internetowa Paddock

Jeżeli użytkownik zarejestruje się na stronie internetowej Paddock, przetworzymy jego imię i nazwisko, adres e-mail i wybraną nazwę użytkownika i hasło, by wysłać użytkownikowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji.

Po zalogowaniu się użytkownik ma możliwość dostosowania swoich preferencji i pozostawienia komentarzy dla innych użytkowników. O ile komentarze użytkownika nie zostaną uznane za niewłaściwe przez nasze systemy, będą one widoczne dla wszystkich użytkowników wraz z nazwą użytkownika, który je opublikował. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania przez użytkownika z funkcji komentowania dla dobra innych użytkowników strony internetowej Paddock.

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto na stronie internetowej Paddock. W przypadku usunięcia konta przez użytkownika jego informacje osobowe zostaną usunięte z naszych systemów w ciągu 24 godzin.

Użytkownik będzie otrzymywać wiadomości e-mail informujące o dodaniu nowych funkcji, włączeniu określonych funkcji strony internetowej Paddock przed planowanymi wyścigami, a także, okresowo, o produktach, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika.

Dołącz do nas

Po otrzymaniu przez nas szczegółowych danych wprowadzonych przez użytkownika w tej sekcji strony internetowej wyślemy użytkownikowi wiadomość e-mail w celu potwierdzenia jego subskrypcji. Po uzyskaniu potwierdzenia będziemy regularnie wysyłać użytkownikowi wiadomości e-mail zawierające aktualności dotyczące działań zespołu Kaspersky Motorsport. Użytkownik może wprowadzić zmiany w zakresie szczegółowych danych i zrezygnować w dowolnym momencie z subskrypcji, korzystając z odpowiednich łączy znajdujących się w każdej wiadomości e-mail.

Kontakt

Po otrzymaniu przez nas szczegółowych danych wprowadzonych przez użytkownika w tej sekcji strony internetowej wyślemy użytkownikowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania jego zapytania. Dane osobowe z tego formularza zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przesłania użytkownikowi odpowiedzi na jego zapytanie.

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Rejestracja konta

Aby móc korzystać z rozwiązania Kaspersky Endpoint Security Cloud i uzyskać dostęp do wszystkich jego funkcji, użytkownik musi utworzyć osobiste konto, co wymaga podania nam adresu e-mail (który będzie stanowił także nazwę użytkownika) oraz hasła. O ile użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie lub używanie tych danych w innych celach (na przykład w celu dostarczenia mu przydatnych informacji na temat produktów i usług firmy Kaspersky Lab za pośrednictwem poczty e-mail), informacje te zostaną przez nas przetworzone i użyte wyłącznie w celu dostarczenia użytkownikowi usług dostępnych w ramach rozwiązania Kaspersky Endpoint Security Cloud.

Ustawienia konta

W każdej chwili możesz przejrzeć, zaktualizować lub zmienić dane dotyczące konta, hasło oraz preferencje lub nawet usunąć swoje konto, korzystając z opcji „Ustawienia konta”.

Urządzenia

Po zarejestrowaniu się użytkownik otrzymuje możliwość zarządzania wszystkimi urządzeniami zabezpieczonymi przy użyciu produktów firmy Kaspersky Lab dostępnych w ramach rozwiązania Kaspersky Endpoint Security Cloud. Na przykład, możesz zabezpieczyć zagubione lub skradzione urządzenia, w łatwy sposób sprawdzić stan produktów Kaspersky Lab na każdym urządzeniu lub rozwiązać istniejące problemy. W tym celu należy połączyć te urządzenia przy użyciu funkcji rozwiązania Kaspersky Endpoint Security Cloud. W takiej sytuacji konieczne jest powiązanie konta użytkownika z połączonymi urządzeniami. Przed rozpoczęciem zarządzania urządzeniami z poziomu rozwiązania Kaspersky Endpoint Security Cloud należy podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi korzystania z usług Kaspersky Endpoint Security Cloud. Dodatkowo należy dostosować ustawienia funkcji rozwiązania Kaspersky Endpoint Security Cloud w sposób odpowiadający scenariuszowi użycia przez użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w naszej dokumentacji dostępnej online.

Aby było możliwe prawidłowe działanie rozwiązania Kaspersky Endpoint Security Cloud, zarządzane urządzenia przesyłają dane do Serwera administracyjnego. Lista danych, jakie są gromadzone na zarządzanych urządzeniach przez rozwiązanie Kaspersky Endpoint Security Cloud, znajduje się w sekcji „Informacje o przekazywaniu danych”.

KASPERSKY SECURITY FOR MICROSOFT OFFICE 365

Rejestracja konta

Aby korzystać z rozwiązania Kaspersky Security for Microsoft Office 365 i mieć dostęp do wszystkich jego funkcji, konieczne jest utworzenie konta osobistego, co wymaga podania adresu e-mail, nazwy firmy oraz hasła. Użytkownik może użyć konta Kaspersky Endpoint Security Cloud. O ile użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie lub używanie tych danych w innych celach (na przykład w celu dostarczenia mu przydatnych informacji na temat produktów i usług firmy Kaspersky Lab za pośrednictwem poczty e-mail), informacje te zostaną przez nas przetworzone i użyte wyłącznie w celu dostarczenia rozwiązania Kaspersky Security for Microsoft Office 365. Na adres e-mail podany podczas rejestracji będą wysyłane powiadomienia dotyczące świadczenia usługi Kaspersky Security for Microsoft Office 365, w tym informacje o braku dostępności usługi, o dacie wygaśnięcia okresu testowego oraz o publikacji aktualizacji.

Ustawienia konta

W każdej chwili możesz przejrzeć, zaktualizować lub zmienić dane dotyczące konta, hasło oraz preferencje lub nawet usunąć swoje konto, korzystając z opcji „Ustawienia konta”.

Konfigurowanie usługi

Usługa Kaspersky Security for Microsoft Office 365 jest zintegrowana bezpośrednio z pakietem Office 365, który wymaga dostępu do usługi Exchange Online.

Jeśli użytkownik wybierze opcję automatycznej konfiguracji, usługa wyświetli prośbę o podanie danych uwierzytelniających administratora globalnego. Usługa nie zapisuje tych danych w żadnej postaci — wykorzystuje je tylko do wstępnej konfiguracji i utworzenia specjalnego konta do ochrony poczty e-mail.

Jeśli użytkownik wybierze opcję ręcznej konfiguracji, podanie danych uwierzytelniających administratora globalnego nie będzie wymagane, a specjalne konto do ochrony poczty e-mail zostanie utworzone ręcznie przez administratora.

Działanie usługi

Podczas działania usługa Kaspersky Security for Microsoft Office 365 pobiera do przeskanowania wiadomości i inne obiekty (spotkania, zadania itd.), które następnie przetwarza zgodnie z ustawieniami ochrony. Usługa Kaspersky Security for Microsoft Office 365 nie zapisuje wiadomości ani obiektów wymagających przeskanowania w swojej infrastrukturze.

Listę danych, do których dostęp może uzyskać usługa Kaspersky Security for Microsoft Office 365, oraz danych, które są gromadzone podczas działania usługi, można znaleźć w sekcji „Informacje o przekazywaniu danych”.

Pomoc techniczna

Jeśli użytkownik wyśle zgłoszenie do specjalistów z działu pomocy technicznej lub laboratorium antywirusowego, korzystając z usług pomocy technicznej, otrzyma prośbę o podanie informacji, które pomogą nam w rozwiązaniu problemu, na przykład numeru licencji lub numeru rejestracyjnego, adresu e-mail oraz informacji o produkcie i usłudze, których dotyczy problem, wykorzystywanym sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu oraz o naturze napotkanego problemu. Co więcej, pomocne (a nawet konieczne) może być wysłanie do nas plików, których dotyczy problem, przy użyciu opcji „Wczytaj” w portalu Company Account. Pliki te mogą zawierać informacje osobiste, takie jak specyficzne dla użytkownika (lub w inny sposób umożliwiające określenie tożsamości) nazwy plików, metadane lub zawartość. Decyzja o przesłaniu plików należy wyłącznie do użytkownika. Decyzja o przesłaniu plików należy wyłącznie do użytkownika.

Kaspersky Lab VirusDesk

Kaspersky VirusDesk to strona internetowa opracowana w celu umożliwienia skanowania plików i adresów URL w poszukiwaniu wirusów oraz w celu dostarczenia wyników skanowania w celu ulepszenie naszych metod wykrywania w najlepszym interesie użytkownika, a jednocześnie także dostarczenia użytkownikowi dodatkowych informacji na temat wszelkich plików lub adresów URL, które mogą być:

a) złośliwe, jednak których oprogramowanie antywirusowe firmy Kaspersky Lab nie wykryło i/lub nie uznało za złośliwe („Zainfekowane”), lub
b) bezpieczne, jednak które oprogramowanie antywirusowe firmy Kaspersky Lab mylnie uznało za złośliwe („Alarm fałszywy”).

W tym celu strona Kaspersky VirusDesk umożliwia użytkownikowi przesłanie pliku (o rozmiarze do 50 MB) na nasze serwery lub podanie nam adresu URL w celu sprawdzenia pod kątem znanych infekcji złośliwym oprogramowaniem i umożliwienia naszym ekspertom z laboratorium antywirusowego Kaspersky przeprowadzenia dalszych skanów i analiz treści pod kątem wspomnianych zagrożeń.

W firmie Kaspersky Lab szanujemy prawo użytkownika do ochrony jego danych osobowych. W związku z tym gromadzimy i wykorzystujemy jedynie takie dane osobowe, które są wymagane do pełnego działania rozwiązania Kaspersky Virus Desk.

Wszelkie decyzje dotyczące podawania lub zaniechania podawania danych osobowych należą do użytkownika. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy użytkownik nie poda niezbędnych informacji, może nie mieć możliwości korzystania z rozwiązania Kaspersky Virus Desk. Np. jeśli plik, który użytkownik chce przesłać do skanowania, zawiera dane osobowe, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę sytuacji i decyzję o tym, czy chce przesłać oraz czy ma prawo udostępnić wspomniane dane naszej firmie. W firmie Kaspersky Lab wykorzystujemy takie dane wyłącznie w celu ich przeskanowania i przeanalizowania w poszukiwaniu możliwej infekcji złośliwym oprogramowaniem, nie możemy jednak wziąć na siebie odpowiedzialności względem prawa użytkownika do samego udostępnienia nam tych danych.

Aby uzyskać opinię naszego zespołu dotyczącą możliwej infekcji złośliwym oprogramowaniem informacji dostarczonych naszej firmie, użytkownik może wpisać swój adres e-mail po kliknięciu opcji „Chcę otrzymać wyniki analizy pocztą e-mail”. Wykorzystamy adres e-mail użytkownika w celu dostarczenia mu tego rodzaju wyników oraz świadczenia mu usług pomocy w oparciu o poprzednie zgłoszenia.

Kaspersky CompanyAccount

Rejestracja konta

Aby korzystać z konta CompanyAccount i mieć dostęp do wszystkich jego funkcji, należy utworzyć:

W tym celu wymagane jest podanie firmowego adresu e-mail (który będzie nazwą użytkownika), hasła, imienia i nazwiska, nazwy i kraju (w którym firma ma siedzibę) oraz licencji firmy na korzystanie z aplikacji Kaspersky Lab. Będziemy przetwarzać i wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu zapewnienia możliwości korzystania z usług CompanyAccount i pomocy technicznej, chyba że użytkownik wyraźnie zaznaczy, że możemy je przetwarzać i wykorzystywać do innych celów. Po rejestracji konto osobiste użytkownika zostanie powiązane z kontem jego firmy.

Jeżeli konto firmowe zostało utworzone wcześniej, informacje podane podczas rejestracji (imię i nazwisko oraz firmowy adres e-mail) zostaną przesłane do administratora konta CompanyAccount, które należy do firmy użytkownika. Pracownik danej firmy, który jako pierwszy zarejestruje konto firmowe i osobiste, jest zazwyczaj wyznaczany jako administrator.

Ustawienia konta

Użytkownik może w dowolnym momencie użyć funkcji „Zarządzanie danymi użytkownika”, aby wyświetlić, zaktualizować lub poprawić informacje na koncie oraz hasło lub całkowicie usunąć konto. Po usunięciu konta dane użytkownika będą przechowywane przez firmę Kaspersky Lab w celu poprawy jakości obsługi klienta, ale dostęp użytkownika do konta CompanyAccount za pośrednictwem tego konta będzie zablokowany. Administrator konta firmowego w serwisie CompanyAccount będzie również mógł zmieniać ustawienia kont i resetować hasła użytkowników. Użytkownik pełniący rolę administratora konta firmowego w CompanyAccount będzie mieć możliwość edytowania kont osobistych wszystkich swoich współpracowników oraz zablokowania całego konta firmy (konta osobiste pracowników pozostaną w systemie).

Licencje

Użytkownik może dodawać i przeglądać licencje swojej firmy na korzystanie z produktów firmy Kaspersky Lab (kody aktywacyjne lub pliki klucza dla każdego produktu) na karcie „Licencje” na koncie CompanyAccount. Licencja wprowadzona podczas rejestracji zostanie automatycznie dodana do konta firmowego użytkownika na stronie CompanyAccount.

Pliki klucza nie są fizycznie przechowywane na stronie CompanyAccount. W systemie przechowywany jest tylko wpis dotyczący licencji posiadanej przez firmę użytkownika.

Każdy pracownik firmy posiadający konto osobiste powiązane z kontem firmowym CompanyAccount ma dostęp do listy licencji.

Administrator konta CompanyAccount może usunąć licencje firmowe poprzez usunięcie ich z tej listy.

Umowy

Jeżeli firma użytkownika zakupi dodatkowe usługi pomocy technicznej, po zarejestrowaniu zakupu użytkownik będzie mógł wyświetlić listę zakupionych usług na karcie „Umowy”.

Lista umów będzie dostępna dla tych pracowników firmy, którzy zostali w chwili zakupu upoważnieni do korzystania z płatnej usługi Osoby te będą otrzymają automatyczne powiadomienia o wygaśnięciu umowy.

Zgłoszenie klienta do pomocy technicznej

Jeżeli użytkownik skontaktuje się z działem pomocy technicznej lub z zespołem laboratorium antywirusowego za pośrednictwem serwisu CompanyAccount w celu uzyskania pomocy, może zostać poproszony o podanie informacji niezbędnych do jej udzielenia. Mogą to być na przykład informacje o produkcie powiązanym ze zgłoszeniem, sprzęcie komputerowym, sieci firmowej, oprogramowaniu oraz naturze napotkanego problemu. Ponadto pomocne lub nawet konieczne może okazać się przesłanie nam plików, których dotyczy problem, lub plików konfiguracyjnych komputera lub sieci. Plik można przesłać za pomocą funkcji „Załącz pliki” w formularzu zgłoszeniowym. Pliki te mogą zawierać informacje osobiste, takie jak specyficzne dla użytkownika (lub w inny sposób umożliwiające określenie tożsamości) nazwy plików, metadane lub zawartość. Użytkownik może zdecydować, czy chce przesłać te pliki. Przed przesłaniem plików użytkownik powinien zapoznać się z wyświetlanym na stronie przesyłania plików dokumentem „Regulacje dotyczące dostarczania danych” i zaakceptować jego warunki.

Aby wybrać właściwy dział pomocy technicznej podczas wysyłania zgłoszenia użytkownika, będziemy posługiwać się informacjami o licencjach, kraju i (ewentualnie) o wybranym języku interfejsu na koncie CompanyAccount.

Współpracownicy użytkownika mogą mieć dostęp do zgłoszeń użytkownika, jeżeli administrator konta CompanyAccount ręcznie zmieni odpowiednie ustawienia (administrator może automatycznie przeglądać zgłoszenia). Dostęp do zgłoszeń nie jest ograniczony czasowo, ale przesłane pliki mogą zostać usunięte po sześciu miesiącach od zamknięcia zgłoszenia

Kaspersky Lab Partner Portal

Użytkownik otrzymuje prośbę o podanie informacji osobowych podczas składania przez niego zamówień, w tym zamówień dotyczących usług, rejestracji produktów, wypełniania ankiet, udziału w konkursach i wymiany korespondencji z naszymi pracowniami oraz wykonywania innych czynności na naszej stronie internetowej. Na przykład:

Wszelkie decyzje dotyczące podawania lub zaniechania podawania danych osobowych należą do użytkownika. Należy jednak pamiętać, że podanie żądanych informacji stanowi wymóg zawarcia transakcji.

Wykorzystujemy informacje osobowe w następujących celach:

Firma Kaspersky Lab wykorzystuje usługi zewnętrznych dostawców w celu świadczenia usług użytkownikowi. Zewnętrzni dostawcy mogą świadczyć usługi z zakresu dystrybucji produktów, pomocy technicznej lub przetwarzania zamówień. Od naszych dostawców wymagamy zapewnienia bezpieczeństwa i ścisłej poufności informacji osobowych klientów oraz wykorzystywania informacji osobowych wyłącznie w imieniu firmy Kaspersky Lab i w żadnym innym celu.

GSI Parser

Ogólne warunki i postanowienia

Firma Kaspersky Lab niniejszym przyznaje użytkownikowi prawo do korzystania ze Strony internetowej oraz jej Zawartości do użytku prywatnego w celu upewnienia się, że Oprogramowanie firmy Kaspersky Lab jest zgodne z innym oprogramowaniem zainstalowanym na Komputerze i/lub sterownikami Komputera oraz w celu naprawy wszelkich błędów oprogramowania.

Przesyłając plik raportu na Stronę internetową, użytkownik potwierdza, że jest prawowitym właścicielem przesłanego obiektu i że obiekt ten nie jest poufny i nie zawiera poufnych informacji. Dostarczając obiekt do analizy (przesyłając go), użytkownik przyznaje firmie Kaspersky Lab bezpłatną i wyłączną licencję na kopiowanie i przechowywanie przesłanego obiektu do celów analitycznych oraz na jego usunięcie. Przesłany obiekt będzie przechowywany w systemach firmy Kaspersky Lab nie dłużej niż przez 90 dni; po upływie tego czasu obiekt zostanie trwale usunięty.

Dane są przesyłane do firmy Kaspersky Lab za pośrednictwem bezpiecznego połączenia. Dostarczone informacje będą chronione przez Posiadacza praw zgodnie z wymaganiami narzucanymi przez przepisy prawa i wymogi określone w treści dokumentu „Polityka prywatności”.

Ze Strony internetowej nie należy korzystać w celu tworzenia danych, kodu ani usług do wykrywania, blokowania lub usuwania wirusów.

Zabrania się wywierania wpływu na sposób działania Strony internetowej lub uzyskiwania dostępu do usług ze Strony internetowej poprzez ominięcie standardowego interfejsu (przy użyciu nieudokumentowanych ścieżek). Korzystanie ze Strony internetowej musi przebiegać w sposób zgodny z regulacjami ustawowymi, w tym z obowiązującymi instrumentami ustawodawczymi i przepisami dotyczącymi eksportu i reeksportu.

Tworzenie konta użytkownika

Aby móc korzystać ze strony internetowej, użytkownik musi utworzyć konto. W celu utworzenia konta użytkownik podaje swój adres e-mail i ustawia hasło.

Ustawienia konta użytkownika

Użytkownik może zmienić adres e-mail i hasło powiązane z kontem lub trwale usunąć konto z poziomu sekcji Zarządzaj kontem użytkownika.

Przekazane informacje

Plik raportu zostanie przesłany na Stronę internetową po wyrażeniu przez użytkownika zgody na postanowienia niniejszej umowy.

Przesyłając plik raportu na Stronę internetową, użytkownik akceptuje, że następujące informacje dotyczące systemu zostaną przesłane na serwer firmy Kaspersky Lab:

informacje dotyczące sprzętu oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze, w tym wersja systemu operacyjnego i zainstalowanych dodatków Service Pack, obiekty jądra systemu, sterowniki, usługi, dodatki przeglądarki Microsoft Internet Explorer, rozszerzenia systemu drukowania, wtyczki Eksploratora Windows, załadowane obiekty, elementy funkcji Active Setup, aplety panelu sterowania, wpisy pliku hosts i rejestru systemu, wersje przeglądarek i klientów pocztowych, informacje dotyczące aktywnych połączeń sieciowych oraz portów otwartych w czasie przesyłania informacji.

4. Zasady firmy Kaspersky dotyczące ochrony danych

Strony internetowe firmy Kaspersky są skonstruowane tak, aby ograniczyć do minimum przetwarzanie danych osobowych. W niektórych przypadkach, ze względu na obowiązujące wymogi prawne, firma Kaspersky Lab ma obowiązek przekazać dane osobowe użytkownika stronom trzecim. Przykładem może być sytuacja, gdy istnieją uzasadnione podejrzenia dotyczące popełnienia przestępstwa lub dopuszczenia się nadużycia związanego z naszą stroną internetową.

W celu świadczenia niektórych usług możemy współpracować z zewnętrznymi dostawcami usług. Jeśli tacy zewnętrzni dostawcy usług będą potrzebować dostępu do danych osobowych użytkownika, gwarantujemy, że uzyskają taki dostęp jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia odpowiedniej usługi. Ponadto wspomniani zewnętrzni dostawcy usług mają obowiązek przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

5. Korzystanie z plików cookie i wtyczek do portali społecznościowych

Wykorzystujemy różne rodzaje plików cookie (tzw. „ciasteczek”) — małych plików tekstowych, które są umieszczane na urządzeniu użytkownika. Rodzaje wykorzystywanych plików cookie:

Użytkownik może skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby blokowała pliki cookie lub aby system informował go za każdym razem, gdy strona internetowa chce utworzyć plik cookie. Należy jednak mieć świadomość, że zablokowanie plików cookie może spowodować, że użytkownik utraci możliwość korzystania ze wszystkich funkcji strony internetowej.

Wykorzystujemy także różne rodzaje „wtyczek społecznościowych”.

Więcej informacji zawiera lista plików cookie wykorzystywanych na naszych stronach internetowych oraz tabela z wyjaśnieniem dotyczącym wykorzystywanych przez nas wtyczek społecznościowych.

6. Ochrona danych w odniesieniu do partnerów i łączy

Nasze strony internetowe zawierają wiele łączy do firm, z którymi utrzymujemy stosunki handlowe, ze szczególnym uwzględnieniem dostawców sklepów internetowych. Firma Kaspersky w żaden sposób nie odpowiada za przestrzeganie wymagań dotyczących ochrony danych obowiązujących w kontekście korzystania ze stron internetowych naszych partnerów. W celu uzyskania informacji dotyczących ochrony danych podczas odwiedzania takich stron należy odwołać się do polityk prywatności odnoszących się do stron internetowych odpowiednich firm.

7. W jakich przypadkach firma Kaspersky Lab przetwarza dane i w jaki sposób je udostępnia

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników firmie Kaspersky Lab mogą być przetwarzane w następujących krajach, w tym w krajach poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Firma Kaspersky Lab nigdy nie ujawnia danych, ani nie zezwala na dostęp do nich, organizacjom państwowym ani stronom trzecim. Firma Kaspersky Lab może ujawniać dane tylko w następujący sposób:

W przypadku, gdy ujawniamy informacje dotyczące użytkowników Grupie kapitałowej Kaspersky Lab i Dostawcom usług spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, robimy to w oparciu o normy określone w treści zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzuli umownych dotyczących eksportu danych osobowych oraz w oparciu o własne wysokie standardy bezpieczeństwa danych i poszanowania prywatności użytkowników.

8. Prawa użytkownika odnośnie swoich danych osobowych

Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo uzyskać od firmy Kaspersky Lab potwierdzenie tego, czy jej dane są przetwarzane. Jeśli osoba, której dotyczą dane, zechce skorzystać z prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z nami.

Prawo do dostępu

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo w dowolnym momencie uzyskać od firmy Kaspersky Lab bezpłatne informacje na temat przetwarzanych przez firmę Kaspersky Lab danych osobowych tej osoby, a także uzyskać kopię tych danych. Ponadto osoba, której dotyczą dane, ma prawo uzyskania informacji o tym, czy jej dane osobowe są przesyłane do innego kraju lub do organizacji międzynarodowych. Jeśli tego rodzaju przesyłanie zostanie potwierdzone, osoba, której dotyczą dane, ma prawo uzyskać informacje na temat mających zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa. Jeśli osoba, której dotyczą dane, zechce skorzystać z prawa do dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z nami.

Prawo do sprostowania danych

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo uzyskać od firmy Kaspersky Lab bez zbędnej zwłoki sprostowanie niedokładnych danych osobowych, które jej dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dotyczą dane, ma prawo żądać, by niedokładne dane osobowe, które jej dotyczą, zostały poprawione, także w drodze oświadczenia uzupełniającego. Jeśli osoba, której dotyczą dane, zechce skorzystać z prawa do dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z nami.

Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo zażądać od firmy Kaspersky Lab usunięcia dotyczącej jej danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a firma Kaspersky Lab ma obowiązek zastosować się do tego żądania. Jeśli osoba, której dotyczą dane, zechce skorzystać z prawa do usunięcia, może w dowolnym momencie skontaktować się z nami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo zażądać od firmy Kaspersky Lab ograniczenia przetwarzania jej danych. Jeśli osoba, której dotyczą dane, zechce skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych przechowywanych przez firmę Kaspersky Lab, może w dowolnym momencie skontaktować się z nami.

Prawo do przenoszalności danych

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo otrzymać dane osobowe, które jej dotyczą i które zostały dostarczone firmie Kaspersky Lab, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Osoba, której dotyczą dane, ma prawo przesłać dane dostarczone firmie Kaspersky Lab do innego administratora danych, czemu firma Kaspersky Lab nie może czynić przeszkód. W celu skorzystania z prawa do przenoszalności danych osoba, której dotyczą dane, może w dowolnym momencie skontaktować się z nami.

Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo sprzeciwić się w dowolnej chwili, ze względu na ważne przyczyny prawne odnoszące się do jej konkretnej sytuacji, przetwarzaniu danych osobowych, które jej dotyczą. W przypadku odmowy firma Kaspersky Lab zaprzestaje przetwarzania danych osobowych; wyjątek stanowi sytuacja, gdy firma Kaspersky Lab wykaże ważne i uzasadnione przyczyny odnoszące się do przetwarzania danych, które mają charakter nadrzędny wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dotyczą dane, lub gdy niezastosowanie się do prawa sprzeciwu jest niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. W przypadku, gdy firma Kaspersky Lab przetwarza dane osobowe do celów związanych z marketingiem bezpośrednim, osoba, której dotyczą dane, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które jej dotyczą, w tego rodzaju celach marketingowych. Powyższe postanowienie ma zastosowanie do profilowania w stopniu, w jakim ma ono związek z tego rodzaju działaniami z zakresu marketingu bezpośredniego. Jeśli osoba, której dotyczą dane, sprzeciwi się przetwarzaniu jej danych przez firmę Kaspersky Lab do celów marketingu bezpośredniego, firma Kaspersky Lab zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tego rodzaju celach. W celu wykonania prawa do sprzeciwu osoba zainteresowana może skontaktować się z nami w sposób bezpośredni.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Zasadniczo nie podejmujemy żadnych decyzji wyłącznie w oparciu o zautomatyzowany proces przetwarzania danych osobowych użytkowników; dotyczy to także profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. W przypadku podjęcia przez nas w wyjątkowych przypadkach decyzji o tego rodzaju przetwarzaniu danych osobowych użytkownika zobowiązujemy się dostarczyć oddzielnie osobie, której dotyczą dane, informacje wymagane przepisami prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, przy czym powyższe postanowienie nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja: (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dotyczą dane, zechce wykonać swoje prawa dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, może w dowolnym momencie skontaktować się z nami w sposób bezpośredni.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych objętych ochroną

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych; jeśli zdecyduje się z niego skorzystać, może w dowolnym momencie skontaktować się z nami w sposób bezpośredni.

Prawo do złożenia reklamacji

Jeśli przetwarzanie danych osobowych przez firmę Kaspersky Lab nie spełnia oczekiwań klienta lub jeśli użytkownik zechce złożyć reklamację dotyczącą działań firmy Kaspersky Lab w zakresie prywatności, użytkownik powinien przesłać reklamację firmie Kaspersky Lab, aby umożliwić jej naprawienie problemu. Aby pomóc firmie Kaspersky Lab w odpowiedzi na zapytanie, użytkownik powinien szczegółowo opisać problem. Aby pomóc firmie Kaspersky Lab w odpowiedzi na zapytanie, użytkownik powinien szczegółowo opisać problem. Firma Kaspersky Lab stara się rozpatrywać wszystkie reklamacje i odpowiadać na nie w jak najkrótszym czasie.

Jeśli użytkownik uzna, że przetwarzanie danych, które go dotyczą, narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności danych, ma prawo złożyć w dowolnym momencie skargę właściwemu organowi nadzorczemu. Organ nadzorczy właściwy do rozpatrzenia skargi może zależeć od kraju zamieszkania użytkownika

9. Zasady prywatności

Przetwarzanie danych w firmie Kaspersky Lab opiera się na następujących zasadach:

Zgoda i wybór

Uzasadnienie i określenie celu

Ograniczenie przetwarzania danych

Ograniczenie w zakresie wykorzystywania, przechowywania i ujawniania

Prawidłowość i jakość

Otwartość, przejrzystość i informowanie

Indywidualne uczestnictwo i dostęp

10. Bezpieczeństwo informacji: Jak firma Kaspersky Lab chroni prywatność użytkowników

Bezpieczeństwo informacyjne jest podstawą działalności firmy Kaspersky Lab. Wszystkie dane i informacje przekazywane przez użytkownika są poufne z natury rzeczy. Dlatego też firma Kaspersky Lab będzie zawsze stosować środki techniczne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa danych, w celu ochrony danych osobowych, będące wystarczającymi i odpowiednimi, biorąc pod uwagę konkretne ryzyka wynikające z przetwarzania danych osobowych, jak również aktualne standardy i procedury bezpieczeństwa. W celu, między innymi, zidentyfikowania i ustanowienia odpowiedniego poziomu ochrony, firma Kaspersky Lab klasyfikuje systemy przetwarzania danych i wdraża hierarchiczne zestawy środków ochronnych.

Firma Kaspersky Lab utrzymuje również fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia, w celu ochrony informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zniszczeniem, modyfikacją i nieupoważnionym dostępem i ujawnieniem. Do niektórych z głównych funkcji naszego programu bezpieczeństwa informacji zalicza się:

11. Kontakt z firmą Kaspersky Lab

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych osobowych odnoszących się do korzystania z naszych stron internetowych prosimy skontaktować się z nami; zachęcamy także do kontaktu korespondencyjnego: Kaspersky Lab Privacy Office: AO Kaspersky Lab, 39A/3 Leningradskoe Shosse, Moskwa, 125212, Federacja Rosyjska.

Przejdź do góry